TỔNG CỤC THỐNG KÊ
HỆ THỐNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ
Lĩnh vực Thống kê
Danh sách các báo cáo Thống kê (Tài chính công )
Lĩnh vực thống kê(Ascending)
 
Đơn vị lập biểu(Ascending)
STT
Tên biểu
Ngày công bố
[Collapse]Lĩnh vực thống kê: Tài chính công
 [Collapse]Đơn vị lập biểu: Vụ Tài khoản quốc gia
   3 Tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước (Tổng hợp) 07/05/2018
© Bản quyền thuộc về Tổng cục Thống kê
Văn bản pháp lý | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn sử dụng